mask

Podstawowe zasady prowadzenia KPiR

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to jedna z najpopularniejszych form ewidencji podatkowej w Polsce, zwłaszcza wśród małych przedsiębiorców. Właściwe prowadzenie KPiR jest kluczowe dla uniknięcia problemów z Urzędem Skarbowym oraz dla optymalizacji kosztów działalności.

Obowiązek prowadzenia KPiR

KPiR jest obowiązkowa dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, czyli tych, którzy nie są płatnikami VAT lub korzystają z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Księgę muszą prowadzić również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne. KPiR nie jest natomiast wymagana dla spółek prawa handlowego, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne, które muszą prowadzić pełną księgowość.

Sposób prowadzenia KPiR

KPiR powinna być prowadzona w sposób jasny i przejrzysty, co ułatwi kontrolę ze strony urzędu skarbowego. Można ją prowadzić ręcznie, jednak coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z programów komputerowych lub usług biur rachunkowych. Ważne jest, aby księga była prowadzona na bieżąco i zawierała wszystkie niezbędne informacje, takie jak data, numer dowodu księgowego, opis operacji, kwota przychodu lub kosztu oraz podstawa prawna.

Ewidencja przychodów

W KPiR należy uwzględnić wszystkie przychody uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przychody te muszą być ewidencjonowane na podstawie wystawionych faktur lub innych dowodów księgowych. Warto pamiętać o uwzględnieniu również przychodów z tytułu sprzedaży środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto, przedsiębiorca ma obowiązek wykazać wszystkie przychody w walucie polskiej, nawet jeśli transakcje były przeprowadzone w innej walucie.

Ewidencja kosztów

Koszty uzyskania przychodów to wydatki poniesione przez przedsiębiorcę w celu osiągnięcia przychodów z działalności gospodarczej. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów powinno uwzględniać wszystkie koszty, które spełniają kryteria ustawowe, takie jak konieczność poniesienia wydatku, jego uzasadnienie ekonomiczne oraz związek z działalnością gospodarczą. Przykładami kosztów mogą być zakup materiałów, wynagrodzenia pracowników, opłaty za usługi zewnętrzne czy amortyzacja środków trwałych.

Komunikacja jest dla mnie ważna

facebook

Facebook

Zapraszam do obserwowania mojego profilu na Facebook
Znajdziecie tam wszystkie aktualne informacje.

zegar

Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek
8:00 - 16:00

piątek
8:00 - 15:00

parking

Parking

Najbliższy parking znajduje się naprzeciwko biura